AsGaeilge.com

Svenska, svenska svenska, det officiella språket i Sverige och, med finska, ett av de två nationella språken i Finland låna pengar utan inkomst. Svenska tillhör den östskandinaviska gruppen av nordgermanska språk. Fram till andra världskriget talades det också i delar av Estland och Lettland. Svenska talades av cirka åtta miljoner svenskar i början av 2000-talet. Det är nära besläktat med norska och danska.